Tjänster

Jag erbjuder:

  • Att vara kommentator på matcher i senior- och ungdomssammanhang. Både lokalt och regionalt.
  • Skribentuppdrag för media, föreningar, förbund, företag eller andra organisationer.
  • Speaker eller referent

Kontakt